YÖK, Dijital Ortamda Gerçekleştirilecek Sınavlar İçin Temel İlkeleri Belirledi

YÖK (Yükseköğretim Kurulu), üniversitelerde dönen sonunda uygulanacak dijital sınavlar için öğrencilere teknik destek sağlanması ve sınav güvenliği gibi birçok konuda uygulanacak temel ilkeleri belirledi, bu ilkeleri üniversitelere gönderdi.

Koronavirüs salgını yüzünden 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının bahar dönemi dönem sonu sınavları ve bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze yapılmayacağı açıklanmıştı.

Bu sınavların dijital ortamlarda veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler ile yapılmasına ilişkin bir YÖK kararı verilmişti. Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen bu karar 11 Mayıs itibariyle de üniversitelere bildirilmişti.

Bu kapsamda üniversiteler yüz yüze sınav yerine çeşitli dijital ortamlardan bu sınavları gözetimli veya gözetimsiz olarak düzenleyebilecek. Aynı zamanda açık uçlu ya da çoktan seçmeli olarak çevrimiçi sınavlar yapabilecekler. Bunun dışında çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaları kullanabilecekler.

Anadolu Ajansı’nın elde ettiği bilgiye göre, Yükseköğretim Kurulu çeşitli üniversitelerden uzaktan öğretim alanında uzman öğretim üyeleri tarafından oluşturulan bir komisyon belirledi. Oluşturulan bu komisyon ise dijital ortamlarda yapılacak ölçme ve değerlendirmeye ilişkin ilkeleri belirlemiş oldu.

YÖK’ün kurduğu komisyon tarafından belirlenen temel ilkeler, Yükseköğretim Kurulu’nun Yürütme Kurulu tarafından son hali verildi. Bunun ardından ise ilkelerin son hali üniversitelere yazılı olarak iletildi.

Sınavların Değerlendirilmesinde Bu Temel İlkeler Göz Önünde Bulundurulacak

YÖK gönderdiği yazı ile birlikte küresel salgın dönemiyle sınırlı kalmak şartıyla uygulanması gereken bazı temek ilkelerin göz önünde bulundurulmasını istedi. Dijital ortamda yapılacak ölçme ve değerlendirmenin bu ilkelere uyması gerektiğini belirtti.

Buna göre, küresel salgın döneminde dönem sonu başarı puanlarının hesaplanmasında çevrimiçi sınav puanlarının yanı sıra mümkün olduğunca ödev, proje, tartışma ile ÖYS aktivitelerine katılım gibi değerlendirmelerin de teşvik edilmesi sağlanacak.

Dijital ortamlarda yapılacak sınavlarda “şeffaf ve denetlenebilirlik” esas alınarak, ÖYS’nin veya dijital ortamların izin verdiği sınav güvenlik tedbirleri uygulanacak. Bu tedbirler arasında soruların rastgele seçilmesi, tam ekran ve tarayıcı kilidinin işlevselleştirilmesi bulunuyor.

Üniversiteler, çevrimiçi sınav uygulamaları hakkında öğretim görevlilerini ve öğrencileri bilgilendirecek. Bu yeni değerlendirme sistemi sistemi konusunda eğitim faaliyetleri yapacaklar.

Henüz sınav başlamadan önce sınavın nasıl işleyeceği, sınavın süresi, puanlama ilkeleri, öğrencilerin sorumlulukları, sınava itiraz ve diğer etik kurallar konusunda öğrencilere açık ve net bir şekilde bilgilendirme yapılacaktır.

Teknik Sorunlar Konusunda Öğrencilere Destek Sağlanacak

Sınava girecekler öğrencilerin imkanlar dahilinde e-Devlet kapısı üzerinden sınav sistemine girişlerine öncelik verilecektir. Dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilere yönelik ise teknik destek sağlamak için bazı yeni çözümler geliştirilecektir.

Bu kapsamda öğrencilerin çeşitli alternatif çevrimiçi erişim yollarını kullanmalarına da izin verilecek. Ayrıca öğrencilere, bulundukları yerdeki üniversite birimleri öncelikli olmak üzere bazı olanaklar tanınacak.

Bu olanaklar ise Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarındaki bilgisayar ve internet hizmetlerine erişim imkanı olarak sağlanacaktır. Bu sayede dijital ortama erişemeyen kişi sorununun de önüne geçilmiş olacaktır.

Eğer bir öğrenci kabul edilebilir nedenlerden dolayı sınava giremediyse bu konuda da kolaylık sağlanacak ve öğrenci mağdur edilmemeye çalışılacak. Bu kapsamda ise telafi amacıyla çevrimiçi sınavlar düzenlenecek.

Teknik bir problem yaşan öğrenciler için de kolaylık sağlanacak. Bu öğrencilerin çevrimiçi sınavlarını tamamlayabilmeleri için gerekli prosedürler belirlenecek ve uygulanacaktır. Ödev, proje ve araştırma raporlarının değerlendirilmesi konusunda ise intihal tespit programları kullanılabilecek.

Çevrim içi değerlendirmelerde, sınavın türüne uygun olarak öğrencilere yeterli süre verilecek. Dezavantajlı, engelli öğrencilerin sınavlarının dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli bütün tedbirler alınacak.

Mezuniyet durumundaki öğrencilerin staj uygulamalarının değerlendirilmesi konusunda da düzenlemeler yapıldı. Bu değerlendirmelerde küresel salgın durumu ve bu durumun şartları göz önünde bulundurularak ilgili yükseköğretim kurumu tarafından gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Kurumsal sistemler üzerinden yürütülmeyen sınavlarda ise “şeffaf ve denetlenebilir” olunması açısından ilgili öğretim elemanı tarafından sınav kayıt altına alınacaktır. Alınan bu kayıtlar ise güvenli bir şekilde arşivlenecektir.

Öğrencilere verilen ödev ve proje çalışmaları konusunda da düzenlemeye gidildi. Bu ödev ve projelerde dersin kredisi ve AKTS göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılacak.

Bunun dışında üniversiteler çevrimiçi sınavların aksamaması ve sınav sürecinin düzgün bir şekilde yürütülmesi için öğrencilere teknik ve idari destek sağlayabileceği bazı yapılanmalar oluşturacaktır.

“YÖK, Dijital Ortamda Gerçekleştirilecek Sınavlar İçin Temel İlkeleri Belirledi” başlıklı haber ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda bulunan yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak

Yorum Yazın