Böbrek Yetmezliğine Hangi Bölüm Bakar?

Böbrekle ilgili rahatsızlıklar yaşayanlar dahiliyenin alt dalı olan nefroloji veya üroloji bölümlerine gidebilir. Ama özellikle böbrek iltihabı, akut veya kronik böbrek yetmezliği, böbreklerin fonksiyonlarını yerine getirilememesiyle oluşan hipertansiyon ve albümin gibi böbrek hastalarının öncelikli olarak nefroloji bölümüne gitmelidir. Böbrek taşı, mesane veya prostat problemleri yaşayan hastalar üroloji bölümüne gitmelidir. Ayrıca kronik böbrek yetmezliği hastalığının nihai sonucu olan böbrek nakli ise nefroloji doktorlarının muayene alanıdır. 

Nefroloji Nedir?

Nefroloji, Yunanca nephros(böbrekler) ve ology(çalışma) kelimelerinden gelmektedir. Dahiliyenin (iç hastalıklarının) alt dallarından biri olan nefroloji,  böbreklerin yapısı, görevleri ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek bütün hastalıklarla ilgilenir,muayene eder ve tedavisini yapar. Böbrek hastalıklarıyla yakından ilgilenen bu alanın doktorlarına da nefrolog denir. Nefroloji çok geniş bir alanla ilgilenen bir bilim dalıdır. Böbrekler, vücuttaki çalışan diğer organlardan etkilendiği gibi diğer organları da etkiler. Bu yüzden böbrekle ilgili her hastalıkla ve böbrek sağlığıyla ilgilenir nefroloji alanı. Nefrologların ana çalışma alanı ise böbreklerde gerçekleşen ani veya zaman içinde beliren durumlarda müdahale etmek, tanı koymak ve tedavisini takip etmektir.

Ayrıca, Nefroloji alanında hem ulusal hem de uluslararası arenada kendini ispatlamış Savaş Öztürk Türkiye’de  başarılı nefrologlar arasındadır. Böbrek taşı, böbrek iltihapları ve böbrek nakli konusunda oldukça uzmanlaşmış ve iyi geri dönüşler alan bir uzmanımızdır.

Nefroloji Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Nefroloji, böbrek ile ilgili bütün hastalıklarla yakından ilgilenen ve hastalıkların tedavisini sağlayan bilim dalıdır. Nefrolojinin tedavi ettiği hastalıklar;

 • Böbrek iltihapları ( nefrit ve piyelonefrit )
 • Akut böbrek yetmezliği
 • Kronik böbrek yetmezliği
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Böbreklerin fonksiyonlarına yerine getirememesinden dolayı oluşan hipertansiyon
 • Albumin
 • Böbrek taşı
 • Böbrek kanseri
 • Üremi
 • İdrarda kan bulunması
 • İdrarda protein kaybı

Nefroloji Doktorları Hangi Tedavi Yöntemlerini Kullanır?

Bu alanda uygulanan tedavi yöntemleri hastaya ve hastalığın evresine göre değişiklik gösterebilir. Böbreğin vücuttaki kanı temizleme görevini yerine getiremediğinde diyaliz cihazı kullanılır. Diyaliz işlemi hemodiyaliz ve periton olarak ikiye ayrılır. Periton kateteri veya hemodiyalizör cihazı kullanılabilir. Bu yöntemlerde hastaların cerrahi müdahale altına girmesi gerekmektedir. Kronik böbrek yetmezliği hastaları için böbrek naklini gerçekleştiren, nakil öncesi hastayı sıraya ekleyen de gene nefroloji doktorlarıdır. Hastaların beslenme düzenini oluşturmak ve ilaç takibini de sağlarlar. 

Yorum Yazın