Koç Burcu Çocuğu Özellikleri Nelerdir ?

21 Mart – 19 Nisan tarihleri arasında doğan çocuklar ateş elementine ait koç burcunun bir üyesi olarak dünyaya gelirler. Öncü nitelikli olan bu çocuklar genç yaşlarından itibaren yeniliklere açıklıkları ve değişikliklere öncülük etmeleriyle tanınırlar.

Mars gezegeni tarafından yönetilmekte olup koç burcu çocuğu doğduğu andan itibaren baskın özelliklerini ortaya koymaya başlar.

Koç Burcu Çocuğu Genel Özellikleri

Kendi İstedikleri Olsun İsterler

Koç burcu çocuklarının en belirgin özelliklerinden birisi her zaman kendi isteklerini yaptırmaya çalışmalarıdır. İleride bu özellikleri gelişime uğrayarak hakimiyet arzusuna dönüşeceğinden ilk olarak ebeveynleri üzerinde bu baskıyı kurarlar. Onlara istemedikleri bir şeyi yaptırtmak neredeyse imkansıza yakındır. Bu konuda büyük bir direnç ve inatçılık örneği sergilerler.

Özellikle aile içerisinde onların isteklerine göre düzenlemelerin yapılmasını istedikleri gibi aynı şekilde ebeveynlerinin de onlara uygun bir şekilde hareket etmesini beklerler.

Çabuk Gelişirler

Genellikle sabırsız mizacıyla tanınan bu burcun çocukları gelişimlerini Zodyak’ın diğer burçlarına oranla daha hızlı tamamlarlar. Genellikle çabuk konuşur ve çabuk yürürler, bunu başkalarının yardımı olmaksızın kendi başlarına yapmayı tercih ederler. Erken yaşlardan itibaren dertlerini anlatma da son derece başarılı olduklarından ebeveynlerine neyi isteyip neyi istemediklerini rahatlıkla söylerler.

Hayal Güçleri Gelişmiştir

Öncü burç olmalarının getirdiği bir etkiyle hayal güçleri gelişmiş çocuklar olurlar. Yeni bir şeyler ortaya koymak veya yeni şeylerde öncü olmak isterler. Bu sebeple kimi zaman sabırsız olarak da adlandırılmaları mümkündür.

Özellikle okul öncesi dönemde kendilerine oyun oynarken farklı bir dünya yaratırlar ve kuralları kendi isteklerine göre düzenlerler. Çoğunlukla başkalarının da bildiği oyunlardansa kendi yarattıkları ve öncü oldukları oyunları oynamayı tercih ederler.

Hırslılar

Her şeyde öncü olma istekleri küçük yaşlardan itibaren başladığı için hırsları da yine çocukluk dönemlerinde kendisini belli etmeye başlar. Çoğunlukla diğer çocuklardan ayrılacak şeyler yapmak isterler. Akıllı tavırları, geniş hayal güçleri ve dayanıklılıklarıyla aile büyüklerinin ilgisini çekerek ailede en çok sevilen ve önemsenen çocuk olmak için çabalarlar.

Öfkeliler

Yaşları henüz çok küçük olsa da kolay öfkelenmeye müsait bir yapıları vardır. Ebeveynlerine kızabilecekleri gibi yaşıtlarına da öfke duyabilirler. Bu gibi durumlarda özellikle onları kızdıran yaşıt diğer çocuklarsa kolayca kavgaya karışabilirler. Ancak öfkeli olmalarının aksine kindar değillerdir bu sebeple huylarına gidildiğinde öfkeleri çabuk geçer ve yaşananları unuturlar.

Lider Ruhlular

Her şeyde öncü olmak istediklerinden kaynaklı olarak lider ruhlu çocuklar olarak doğarlar. Bu liderlik istekleri öncelikle oyun ortamlarında kendisini belli eder. Arkadaşları ile oyun oynarken çoğunlukla oyunu yöneten ve oyun kurallarını koyan kişi olmayı tercih ederler. Başkaları tarafından yönetilen oyunlara dahil olmak istemezler. Özellikle yarışmalarda mutlaka birinci olmak isterler, ikinciliği küçük yaşlarına rağmen kendilerine yediremezler.

Dürüstler

Bir şeyleri anlamaya başlamaları ile birlikte yalanın da ne kadar kötü bir şey olduğunu kavrarlar ve önce ebeveynlerine ardından da öğretmenlerine karşı her zaman dürüst olmaya özellikle dikkat ederler. Yalan huyunu kazanmadıkları ve dürüstlüğe her zaman önem verdikleri için kimi zaman fazla açık olmaları çevrelerindeki yetişkinleri kızdırabilir. Çünkü düşündükleri her şeyi açıkça söylerler ve henüz yaşları küçük olduğu için karşısındaki insanı kırmamak için düşüncelerini yumuşatmak gibi bir gaye içerisine girmezler.

Fiziksel Yaralanmalara Müsaittirler

Çok fazla enerji dolu oldukları ve gözleri kara olduğu için cesaretlerinin çoğunlukla bir sınırı bulunmamaktadır. Özellikle çocukluk dönemlerinde kendilerini son derece özgür hissettiklerinden yüksek yerlerden atlayabilir veya koşarken düşüp yaralanabilirler. Ancak dayanıklı bir bünyeleri bulunduğundan yara alsalar bile çabuk iyileşirler.

Keşfetmeye Düşkünler

Cisimleri algılamaya başladıkları anda itibaren çevrelerinde olup biten her şeyi anlamaya çalışırlar. Dokunarak, tadarak ve koklayarak keşfetmek isterler. Yeniliklere daima açıktırlar. Küçük yaşlarına rağmen çoğu yetişkinden daha çok maceraya düşkündürler. Değişikler ve farklılıklar onları memnun eder. Özellikle aileleri yanlarındayken yaşlarına göre çok daha fazla cesaret gerektiren etkinliklere rahatlıkla katılabilirler.

Koç Burcu Çocuğuna Nasıl Davranmalı?

İlgi Beklerler

Ateş grubuna mensup oldukları için daha kendilerini düşünen bir yapıya sahiptirler. Bu sebeple özellikle ailelerinin ilgi odağı olmak ister, ailelerinin yalnızca onları düşünmelerini beklerler. Özellikle tek başına aktivitelerde bulunmaktansa ebeveynlerinin de onlara eşlik etmesin beklerler. Yaşları büyüdükçe ailelerinin kendileri dışında hayatları olduğunu kabul etseler de yine de onlar için öncelikli olmak isterler. Bu sebeple anne babalarının onlara ihtiyaç duydukları ilgiyi göstermeleri oldukça gereklidir. Aksi halde kırılıp küsme ihtimalleri oldukça yüksektir.

Tatlı Dille Yaklaşılmalı

Öfkeli bir kimlikleri bulunduğundan onlara karşı sert çıkışlarda bulunulması onları hırçınlaştırarak daha da öfkelenmelerine neden olur. Onlara ceza vermek, onları kısıtlamaktan ziyade onlara tatlı dille yaklaşılması daha etkili sonuçlar doğurmaktadır. Bir konu hakkında özellikle öfkeli bir şekilde üstlerine gidilmesinden nefret ettiklerinden kin tutmasalar bile uzun süre kızgın kalabilirler.

Duygusal Gelişimleri Desteklenmeli

Çok küçük yaşlardan itibaren kendi kendilerine yetmeye başlarlar. Çoğunlukla aileleriyle birlikte vakit geçirmek isterler çünkü duygusal yönden gelişimleri biraz daha uzun sürmektedir. Bu sebeple özellikle anne ve babalarının onlarla daha çok vakit geçirmeye ve onları duygusal yönden geliştirmeye dikkat etmeleri gerekmektedir. Sevgiyi ve anlayışı ilk olarak ailelerinden öğrenirler ve bunu ne kadar erken öğrenirlerse gelecekte öfkelerini bastırmaları da o kadar kolay olmaktadır.

Sevildikleri Hissettirilmeli

Aileleri ve etraflarındaki yetişkinler tarafından sevilmek onlar için son derece önemlidir. Bu sebeple ebeveynlerinin onlara ihtiyaçları olan ilgiyi göstermelerinin yanı sıra sevildiklerini de yeterince hissettirmeleri gerekmektedir. Onlar için sevgi özellikle de büyürken son derece önemlidir. Sevilmek daha önceden de belirttiğimiz gibi duygusal gelişimlerini desteklediği gibi aynı zamanda da özellikle aile içerisinde kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olmaktadır. Çünkü bu çocuklar ancak sevildiklerini bildikleri aile ortamında rahatlar ve huzura kavuşurlar. Aksi durumda son derece hırçın davranışlar sergileyebilirler.

Zorla Bir Şey Öğretmeye Çalışılmamalı

İnatçı ve hırçın bir kişilikleri bulunduğundan özellikle okul öncesi öğrenme aşamasında aileleriyle sık sık çatışmaya girebilirler. Ailelerinin bu durumda onlara bir şeyler öğretmeye çalışırken baskıcı olmamaları gerekmektedir. Anne babalarının kendi düşüncelerini ona kabul ettirmeye çalıştığını kolayca anlayabileceklerinden öğrenme aşamasında onların keyif alabileceği şekilde davranılmasına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Öne çıkmalarına ve eğlenmelerine izin verilerek öğrendikleri şeyler onlar için daha kalıcı ve verimli olacaktır.

Baskıdan Uzak Durulmalı

Kendilerinin daha ön planda olduğunu düşünerek büyüdüklerinden çocukluk yaşlarından itibaren özgürlüklerini önemsemeye başlarlar. Koç çocukları için bir şeyin onlara yasaklanması onlar için o şeyi daha ilgi çekici hale getirir. Özellikle baskılanmaya çalışılmaları durumunda buna şiddetle karşı çıkarlar. Bu sebeple onlara yaklaşırken onların fikirlerine saygı duyduğunuzu belirtmenizde ve baskıcı bir tutum yerine daha öz verili davranmanızda büyük fayda vardır. Onların da kendilerine has bir iradeleri olduğunun bilincinde olarak ona göre davranılmalıdır.

Destekleyici Olunmalı

Koç çocuklarının küçük yaşlarına oranla oldukça büyük hırsları vardır. Arkadaşlarının arasında lider olmak veya onlar kendi içlerinde girdikleri yarışmalarda birinci olmak isterler. Yaşları küçük olsa da en iyisi olma isteği son derece yüksektir. Bu gibi durumlarda özellikle anne babalarının onları desteklemesini ve başarısızlığa düşseler dahi şampiyon olmuşçasına onları avutmalarını isterler. Ailelerinden gördükleri destek hayatlarının ilk yıllarında gelecek dönemde olacakları kişi için oldukça büyük önem taşımaktadır.

Güven Verici Hareketlerde Bulunmalısınız

Bu çocuklar kendi dürüstlüklerine önem verdikleri gibi yetişkinlerin de dürüstlüğüne önem verirler. Yetişkinlerin onlara yalan söylediklerini fark etmeleri kalplerini kırdıkları gibi onlara olan güvenlerini de yitirmelerine neden olmaktadır. Bu sebeple durum ne olursa olsun mutlaka onlara karşı dürüst olmanız gerekmektedir. Yoksa sizin bir yalancı olduğunuzu düşünerek büyüdüklerinde dahi bu durumu unutamayabilirler.

Sabırlı Olunmalı

Koç burcu çocukları özel çocuklardır ancak onları yetiştirmek ve büyütmek ekstra bir çaba gerektirmektedir. Gerek öfkeleri gerek çok bilmiş tavırlarıyla yetişkinler için zorlayıcı özelliklere sahiptirler. Onlara karşı sabırlı olunursa karşılığı kısa sürede alınmaktadır. Fazla sivrildikleri durumlarda bıkmadan, usanmadan onlara doğru yolu göstermeye çalışmak çok geçmeden onlarda olumlu gelişmelere neden olmaktadır.

Teşvik Edilmeliler

Özellikle sanata ve spora olan yatkınlıklarıyla bilinirler. Ancak yaşları henüz çok küçük olduğu için ne yapmak istediklerine karar vermekte güçlük çekerler. Bu durumda ebeveynlerinin onları yönlendirmesi ve çocukları yerine karar vermesi gerekmektedir. Onları zorlamadan, sıkmadan ilgilerinin ne olduğunun tespit edilip değerlendirilmesi kısa sürede olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Öfke Kontrolü Sağlamalarına Yardımcı Olunmalı

Öfkeli bir tutumları oldukları için özellikle şiddete eğimli çocuklardır. Bu sebeple küçük yaşlardan itibaren onlara öfkelerini kontrol etmeleri öğretirken şiddet içerikli şeylerden uzak tutulmalarında fayda vardır. Şiddet içerikli oyuncaklar ve programlar onları yaşıtlarına oranla çok daha fazla etkilediğinden özellikle dikkatli olunmalı gerekirse dış dünyayla kurdukları bağların hepsi denetlenmelidir.

Özellikle istediklerini elde etmeye alışkın olduklarından istedikleri olmadığında öfke nöbetleri geçirebilecekleri için özellikle bu konuda çok geçmeden aileleri tarafından eğitilmeleri gerekmektedir.

Üstlerine Gitmeyin

Sık sık sinirlenebilecekleri ve kimi zaman kızıp küsebilecekleri için bu gibi durumlarda onları rahat bırakmakta fayda vardır. Sinirlendiklerinde onları cezalandırmak yerine öfkelerinin geçmesini beklemek ve daha sonrasında sakin bir dille davranışlarının yanlışlığını onlara anlatmak daha etkili bir yöntemdir.

Enerjilerini Dengeleyin

Bu burcun çocuklarının enerjileri yaşıtlarına oranla çok daha fazladır. Yürümeye başladıkları andan itibaren yerlerinde durmakta zorluk çekerler. Çok fazla enerjileri olduğu için özellikle okula öncesi dönemlerinde bir disiplin oturtmakta zorluk çekerler. Çok çabuk bir şeylere merak salarlar ancak ilgileri kısa sürede dağılır, sıkılırlar. Bu sebeple anne babalarının özellikle onlara dikkatlerini toplamaları ve enerjilerini dengelemeleri konusunda yardımcı olmaları önerilmektedir. Özellikle dikkatlerini toplayabilecekleri oyunlarda ve aktivitelerde bulunmaları konusunda ailelerinin teşviki son derece önemlidir.

Koç Burcu Çocuğu Okul Hayatı Nasıl Olur?

Rekabetçiler

Koç çocukları özellikle eğitim hayatlarına başlamalarıyla birlikte hırslarını bu yöne kaydırırlar. Sınıflarındaki arkadaşlarıyla kimi zaman gizli çoğunlukla da açık bir rekabet içerisine girerler. En iyisi olana kadar çabalamak ve çalışmak onların doğasında vardır. Ancak kimi zaman yoğun hırslarından yorulup derslerine olan ilgilerini kaybedebilirler. Böyle durumlarda ailelerinin veya arkadaşlarının ondan daha başarılı bir başka çocuğun olduğunu söylemesi onları içgüdüsel olarak yeniden yarışa döndürür.

Özgüvenliler

Kendilerine ve bildiklerine olan güvenleriyle okul hayatlarında dikkatleri çekerler. Yaşıtlarına göre her daim daha fazla çalıştıklarından daha çok şey bilirler ve buna bağlı olarak da daha öz güvenli davranırlar. Eğitim onlar için bir zorunluluk değil zevktir bu sebeple de bildikleri şeylerden her zaman gurur duyarak onları her alanda kullanmaya gayret ederler.

Arkadaş Canlısılar

Okul hayatlarının başlaması ile birlikte kendilerine geniş bir sosyal çevre edinirler. Hiçbir zaman çekingen olmadıkları ve son derece dışa dönük olduklarından arkadaş edinme konusunda büyük sıkıntılar yaşamazlar. Okuldan önce de arkadaş edinirler ama asıl arkadaşlarını okul hayatlarının başlamasıyla birlikte kazanırlar. Genellikle arkadaş canlısı mizaçları dolayısıyla arkadaşları ve öğretmenleri tarafından sevilen kimseler olurlar.

Kolay Öğrenirler

Öğrenmeye merakları olduğu için yeni bilgileri kolay öğrenir ve uygulamaya geçirirler. Ancak sıkılgan bir yapıları olduğundan ve kendi isteklerine olan düşkünlükleri daha ağır bastığından bazı durumlarda yalnızca ilgilerini çeken konulara yoğunlaşırlar. Her alanda başarılı olmak isterler ama her zaman çalışmaktan daha çok keyif aldıkları ve buna bağlı olarak da daha kolay öğrendikleri bir ders veya konu bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda diğer derslerini de çalışmaya devam edebilir ancak mutsuzluklarını kimi zaman saklamayabilirler.

Seviye Olarak Üst Düzeyler

Bu çocuklar yaşıtlarına göre daha sabırsız ve öğrenmeye aç olduklarından her zaman daha üst seviyelerde bir başarı sergilerler. Okumaya olan merakları okul öncesi dönemde başladığından çoğunlukla okula başladıklarında ya okumayı öğrenmiş olurlar ya da ilk sökenlerden biri olurlar. Arkadaşları için öncelik hala oyunken onlar için okul hayatına başlamalarıyla birlikte eğitim her zaman ön planda bulunur. Bu sebeple çoğunlukla yaşıtlarından ve kimi zaman da onlardan birkaç yaş büyük çocuklardan dahi seviye olarak daha yüksek olurlar.

Baskıdan Hoşlanmazlar

Özellikle aileleri ve öğretmelerinin onlara ders çalışmaları konusunda baskı yapmalarından nefret ederler. Koç çocuklarının küçük yaşlarına rağmen sorumluluk bilinçleri son derece yüksektir. Bu sebeple hangi dersi ne zaman ve ne kadar çalışmaları gerektiğini çok iyi bilirler. Ancak özellikle evde anne ve babaları tarafından ders çalışmaları konusunda baskıya uğramaları onlarda ters bir tepkiye yol açar. Özellikle ders çalışmamaya başlar, ailelerinin bu tutumlarından vaz geçmeleri için ellerinden geleni yaparlar.

Sanatsal Eğitimlere Yatkınlar

Hayal güçleri oldukça gelişkin olduğundan özellikle okul çağlarında tiyatroya veya başka bir sanat dalına olan eğilimleri kendisini belli etmeye başlar. Eğitim hayatlarında derslerinin yanında sanata da yönelmeleri okul hayatlarındaki başarıyı da doğrudan etkileyerek daha başarılı öğrenciler olmalarına yardımcı olur. Sanatsal kişiliklerini özgürce belli etmeye başlamalarıyla birlikte fazla enerjilerini de yöneltecek kendilerine ait bir alan bulmuş olurlar.

Öğretmenlerle Tartışma Yaşayabilirler

Kendi doğrularını ve düşüncelerini söylemeye küçük yaştan itibaren başladıkları için bu durum okul hayatlarında başlarını sık sık derde sokabilir. Dikkatlerini toplamakta güçlük çektiklerinden ve ders sırasında ders ilgilerini çekmezse kendilerini tamamen soyutlayabileceklerinden öğretmenleriyle sorun yaşama ihtimalleri çok yüksektir. Kendileri gibi hayal gücü geniş ve eğlenceli anlatıma sahip öğretmenleri çok severlerken daha disiplinli öğretmenlerden pek hazzetmezler. Bu nedenle sık sık öğretmenleriyle tartışma içine girerek kendi doğrularını savunmaktan çekinmezler. Dersten keyif almıyorlarsa bunu mutlaka büyük bir açıklıkla belli ederler.

Yaramazlar

Onları sınıfın yaramazları olarak nitelendirmek son derece mümkündür. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere dikkat problemi yaşadıkları ve fazla enerjilerini atacak bir yer bulamadıkları için çareyi yaramazlıkta bulurlar. Ancak bu enerjileri doğru şekilde yönlendirilir ve yaramazlıkları karşısında sert cezalardan ziyade akıllıca çözümler üretilirse kısa sürede uyum sağlarlar.

Ekip Projelerine Yatkındırlar

Koç burcu çocukları bir ekip içerisinde ödev hazırlarken ve çalışırken son derece başarılı olurlar. Doğuştan birer lider olduklarından arkadaşlarını kolayca toparlar ve en yüksek puanı almalarını mutlaka sağlarlar. Normalde ödev ilgilerini çekmeyen bir konu üzerinde de olsa ekip olmanın verdiği bilinçle mutlaka çalışır ve kendileriyle birlikte arkadaşlarının da yüksek puan alması için çabalarlar. Ancak arzu ettikleri gibi ekip liderli olmazlarsa bu süreç hem kendileri hem de arkadaşları için oldukça zorlayıcı olabilir.

İtaat Konusunda Sorun Yaşarlar

Okul kuralları onlar için son derece baskılayıcıdır. Çoğunlukla yetişkinler tarafından konulan bu kurallara neden uymaları gerektiğini anlayamazlar ve itaat konusunda sorun yaşarlar. Kendi başlarına buyruk hareket etmeyi daha çok tercih ederler. Onlar için bir kural konulacaksa bunu koymaları gereken kişilerin kendileri olduğunu düşünürler. Özgürlükleri konusunda son derece hassas oldukların okul hayatlarında disiplinle ilgili sorunlar yaşamaları son derece yüksektir.

Yorum Yaz