İstanbul Bekçi Alımı Başvuru Formu 2023

İstanbul Bekçi alımı yapıyor. İstanbul şehrinin belirli noktalarında bekçi ihtiyacı bulunan yerlere bekçi alımı yapılacak. Polis akademisinin yayınladığı ilana göre bekçi alım şartları ve Bekçi alımı için başvuruların detayı aşağıda belirtilmiştir. Bekçi ne iş yapar? Bekçilerin görevleri nelerdir? Bekçi alımına başvuracak olan adayların gereklilikleri ile ilgili bilgileri yazımızdan edinebilirsiniz.

Polis akademisi resmi web sitesinden alınan ilana göre İstanbul ilimiz için aşağıda bulunan ilçelere 187 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Bekçiler ne yapar?

Bekçi, Aslında bekçileri Devletin gözü olarak görebiliriz. Havanın kararması ile başlayan tehditleri engellemek amacı ile sokaklara çıkan gece kartalları bir çok suçu işlenmeden önce tespit etmekengellemek ve müdahale etmekle görevlidirler. Bir parkta akşam saatlerinde oturan bir ailenin dışarıdan alabileceği tehditlere istinaden GaspYaralamaKapkaçRahatsız etme gibi durumlarda müdahale için bulunan Bekçiler parkta oturan vatandaşların güvenliğinden de sorumludurlar. Gece insanların genelinin uyuduğu saatlerde gözcülük yapan bekçiler hırsızlığın azalmasına da sebebiyet vermişlerdir. Sürekli belirlenmiş sokaklarda ve caddelerde gezen bekçiler konumlarında bulunan engellihastayaşlıçocuk vatandaşlara yardımcı olma konusunda da görevlendirilmişlerdir. Sokaktaki patlayan borudan sokağa atılan çöp ve pisliğe kadar her şeyi bağlı bulundukları kolluk birimine bildirmekle yükümlüdürler.

 ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c)    En az 167 cm boyunda olmak,
d)    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e)    Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,
f)    Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g)    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h)    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i)    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j)    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k)    Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l)    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m)    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n)    Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o)    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p)    Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q)    Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r)    Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s)    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
•Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
•Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
•Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
•Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
•Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

İstanbul bekçi alımı 2021 başvuru formu Nereden doldurulur?

  • Başvurular İŞKUR’a üye olunduktan sonra online olarak yapılabileceği gibi,
  • ALO 170 hattı üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

İş-kur’a Nasıl İş Başvuru Yapabileceğinizi Görmek İçin Tıklayın!

Polis akademisinin resmi web sitesinden aldığımız bilgiler bu doğrultudadır. Yine Bekçi alımı yapılacağı zaman yeni ilan yayınlanacaktır. Yayınlanacak olan ilanlar resmi kurum sitelerinin yayınladığı ilanlar ile duyurulacaktır. Yeni bekçi alımı yapılacağı zaman bu ilanlar üzerinden nasıl başvuru yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

Yazı Kaynağı:  https://www.elemanpersonelalimi.com/istanbul-bekci-alimi-basvuru-formu/

Yorum Yaz