Türkiye Taşkömürü Personel Alımı ve İş İlanları 2023

TTK kurumu zaman zaman resmi sitesinden yayımladığı işçi alımı haberleri ile personel alımı yapar. İş arayan adaylar burada yayımlanan başvuru formlarını doldurarak başvuru yaparlar. Bu başvurular kabul edildikten sonra pozisyonlar için sınav uygulaması yapılarak asıl ve yedek personel adaylar seçilirler. TTK işçi statüsünde personel alımı yaparken aynı zamanda topluma tekrar kazandırılması amacı ile ”eski hükümlü” adaylar içinde kontenjan açmaktadır. Peki Türkiye Taşkömürü kurumu ne zaman Personel alımı yapacak? Başvuru şartları nelerdir? Türkiye Taş kömürü kurumuna nasıl başvuru yapılır? Yazımızın devamından detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Türkiye Taşkömürü Kurumu

Kuruluşu çok eskiye dayanan Taşkömürü kurumu 1829 yıllarında uzun Mehmet denilen bir kişi tarafından Zonguldak ilinde bulunduğu bilinmektedir. 1848 yıllarında Havza sınırları belirlendikten sonra Hazine-i Hassa kurumunun Taş kömür işlemeye başlaması ile iş resmiyete kavuşmuş olup Türkiye Taşkömürü Kurumu ise bu yılı amblemlerinde kuruluşu olarak yazmaktadır.

Türkiye Taşkömürü Kurumu o yıllarda zaman zaman işletmeyi çeşitli yabancı şirketlere bırakmıştır. Kurum kaynaklarının geliştirilmesini sağlamak amacı ile yapılan bu girişim çeşitli Türk şirketlerine işletme devredilerek devam etti. Havzalar keşfedildikçe havza isimleri ise bulan kişinin ismi olmaya başladı. 1900’lu yıllarda çeşitli işgallere maruz kalan ülkemizin işgal ettiği bölgelerden biriside Ereğli Taşkömür işletmesi idi. Halkımız bu duruma başkaldırarak işgalcileri uzaklaştırmayı başarmıştır.

1980 yılında Taş kömür işletmesinin ne pahasına olursa olsun işletilmesi üretilmesi gerekiyordu. Bu durum halk ve ülkenin kalkınması için büyük bir öneme sahipti. Türkiye’nin en büyük enerji kaynaklarından birisi olan Taş kömürü bu vesile ile kömür madenciliği ile birlikte çeşitli atölyeler, laboratuarlar, kok fabrikası, liman, tersane, maden makineleri fabrikası, oksijen-asetilen üretim tesisi, taş ocağı, geçici depolama vb işletmeciliği; personel ve malzeme taşımacılığı gibi lojistik hizmet işletmeciliği; karayolu ve demiryolu yapım ve bakımı lojman, okul, hastane, itfaiye, işçi yurdu, sinema, lokal, fırın, kantin ve plaj gibi sosyal tesis işletmeciliği ve yüzlerle ifade edilen taşıt aracı ve iş makinesi ile Ereğli’den Azdavay’a kadar uzanan benzeri görülemeyecek büyüklükte bir işletme olmuş ve işçi sayısı 40 bini aşmıştır.

Türkiye Taşkömürü kurumu işlemede 5 farklı Taşömürü işletmesine sahiptir.

  1. Armutcuk Taş Kömürü İşletmesi
  2. Amasra Taş Kömürü İşletmesi
  3. Üzülmez Taş Kömürü İşletmesi
  4. Karadon Taş Kömürü İşletmesi
  5. Kozlu Taş Kömürü İşletmesi

ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ; Zonguldak ilinin 35 km batısında bulunan Armutçuk, batıda Çamlı, doğuda Çavuşağzı, güneyde Ömerli ve Keşkek köyleri, kuzeyde ise Karadeniz ile sınırlanmış olup yaklaşık 54 km2’si karada, 46 km2’ si denizde olmak üzere toplam 100 km2’ lik bir alanda yer almaktadır.

AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ; Zonguldak’in 90 km. dogusunda, batida Tarlaagzi, Doguda Abas, Saraydüzü, Karainler, kuzeyde Karadeniz ve güneyde Bartin ile sinirlanan 7 km lik alan. Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Sahası, yaklaşık 49 km2 lik bir alana sahip olup batıda Tarlaağzı köyü; doğuda Abbasköy, Saraydüzü, Karainler köyleri; kuzeyde Karadeniz ve güneyde Bartın Merkez ilçe ile sınırlanmıştır. Bu sahanın Amasra–A Sahası olarak anılan kuzey’deki bölümü 13,5 kmlik bir alan olup; halen bu sahada –400 kotuna kadar istihsal ve hazırlık çalışmaları Müessese tarafından yürütülmektedir. Sahanın Amasra–A Sahası dışında kalan bölümü Amasra–B Sahasını oluşturmaktadır.

Amasra–B sahasının rödövans karşılığı işletmeciliği, Amasra–A Sahasının –400 kotunun altında kalan kısmı ile beraber yapılan ihale sonucu 15.04.2005 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile HEMA Endüstri A.Ş. firmasına verilmiştir.Müessese’ye bağlı Kastamonu–Azdavay sınırları içinde bulunan (3) adet taşkömürü sahası ile  Bartın–Kurucaşile ve Kastamonu–Cide sınırları içinde bulunan (1) adet taşkömürü sahası rödövans karşılığı işletilmek üzere ihale edilmiş olup, yüklenici firmaların çalışmaları devam etmektedir.

ÜZÜLMEZ  İŞLETME MÜESSESESİ; 05.06.2004 Tarih ve 25483 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 5177 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelerle özel sektörün Zonguldak Havzasında rödövans yoluyla üretim yapmasının önü açılmıştır. Böylece taşkömürü potansiyelimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve üretimin artırılması ile yaratılacak istihdam marifetiyle bölge ekonomisi canlandırılmıştır. Kurumumuz imtiyaz alanı dahililnde rödövans usulü ile işletmeye verilen günümüz itibariyle;24 küçük ölçekli taşkömürü sahası, 3 büyük ölçekli taşkömürü sahası, 3 kuvars kumu sahası, 1 boksit sahası ve 1 kil sahası olmak üzere toplam 32 adet aktif rödövans usulü ile işlettirilen saha bulunmaktadır. 

KARADON TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESİ; TTK Genel Müdürlüğüne bağlı 5 üretim Müessesesinden biri olan Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Zonguldak ilinin 12 km doğusunda ve 32 km² lik bir alanda üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.Karadon Müessesesi kömürleri karbonifer devrinde meydana gelen kömürlerdir. Bu devirde oluşan tektonik olaylar, Üzülmez ve Karadon İşletmeleri arasında bir antiklinal ve senklinal oluşturmuş, bu da kömür damarlarını, ara kat kayaçları, kıvrımlar ve faylarla güç işletme şartlarına sokmuştur. Bu nedenle Müessese sınırları içerisinde kömür üretimini etkileyen çok sayıda fay bulunmaktadır.

Bunlardan en önemlileri Çatalağzı, Curuşoğlu, Kuzey, Motris, 1 Nolu, 2 Nolu, Bis, 3 Nolu ve 4 Nolu faylardır.Kilimli İşletmesi antiklinalin kuzey kanadında, Gelik İşletmesi ise antiklinalin kuzeyinde ve güneyinde (senklinalin kuzeyinde) kömür üretimi yapmaktadır.Müessesede çeşitli kalınlıklarda 18 adet kömür damarında üretim çalışmaları yapılmakta olup, damar kalınlıkları 100-300 cm arasında değişmektedir. Yeraltında galeri, kuyu ve ayak olarak toplam ocak açıklığı 2015 yıl sonu itibariyle 128 km dir.Üretilen kömür Müessesece zenginleştirilmek üzere Çatalağzı Lavuarına gönderilmekte ve lavuar çıkışlı kömür sanayi kuruluşlarına ve yakımlık olarak piyasaya verilmektedir.

KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESİ: Zonguldak’in 5 km batisinda, batida Öküsne Fayi, doguda Damlar ve Adnan Bey Fayi, kuzeyde Karadeniz, güneyde Midi Fayi ile sinirlanan 9 km lik bir alan.

Türkiye Taşkömürü işletmeleri Personel Alımı ve İş İlanları

Türkiye Taşkömürü Kurumu istihdam bakımından Türkiye’nin en değerli şirketlerinden birisidir. İstihdam için özellikle çalışma yapan Türkiye Taş kömürü işletmeleri personel yetiştirme konusunda da titiz davranmaktadır. Bunun akabinde personel bulma ve yetiştirme konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Günümüzün artan ihtiyaçlarına yönelik üretiminde arttırılması yönünde çalışmalar yapmakta ve işçi alımını da bu doğrultuda yapmaktadır.

Türkiye Taşkömürü kurumu ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ve işçileri kuruma kazandırmak amacı ile www.ttkakademi.gov.tr TTK akademi sitesini açmıştır. Bu sayede personel temin etmekte ve yetiştirmekte üstüne büyük bir sorumluluk ve vazife alan Türkiye Taş Kömürü kurumu KAMU-İŞ anlaşması ile mesleki belgelendirme anlaşması yapmıştır. Buna göre eğitilen personel ve işçiler başarılı olması durumunda mesleki yeterlilik belgesi ile belgelendirilmektedir.

Taşkömür İşletmesi İş İlanları

  • Pres İşçisi
  • Yeraltı Hazırlık İşçisi
  • Mekanizasyon İşçisi
  • Düz İşçi
  • Memur

İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye Taşkömürü kurumu hem ttkakademi.gov.tr yayımladığı sınav tarihlerinde yapılan başvurular ile hemde Kpss ile işçi alımı yapmaktadır. Kpss’den personel alımı yapacağı zaman taskomuru.gov.tr adresinden istihdam edilecek işçi sayısını ve yedek alınacak personel sayısını tebliğ eder. Buna istinaden başvurular yapılır. Açılan pozisyonlar İŞ-KUR sitesinde de yayımlanmaktadır İŞ-KUR üzerinden de takip etmenizi öneririz.

En son yayımlanan ilanlar ise Bartın 11 Eski Hükümlü İşçisi Alımı, Zonguldak 53 Eski Hükümlü Alımı, 1000+500 İşçi Alımı, 30 NİTELİKLİ İŞÇİ ALIMI şeklindedir. Güncel İş ilanlarını görüntülemek ve iş başvuru formu doldurmak için www.ttkakademi.gov.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. Güncel ilanlar yayımlandıkça buraya ekleyeceğiz.

Yazı Kaynağı:  https://www.elemanpersonelalimi.com/turkiye-taskomuru-personel-alimi/

Yorum Yaz