İçdaş Staj Başvurusu ve Sorgulama 2023

Staj yapmak için Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan İçdaş staj içinde elemelere devam ediyor. Başvuru yapmadıysanız yada başvuru sonucunuzu merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyunuz. İçtaş İnşaat, İçtaş Holding çatısı altında bulunan şirketler gurubundan birinde stajınızı yapabilirsiniz.

EK – 1: SOSYAL GÜVENLİK TAAHHÜT BELGESİ Aşağıda bilgileri verilen öğrencinin Staj başvurusu şirketimizce kabul edilmiştir. Bu belge üzerinde belirtilen staj dönemi süresince (Cumartesi günlerinin bu döneme dahil olup olmadığı da belirtilmelidir) öğrencinin sosyal güvencesinin üniversite tarafından karşılanacağı, ıslak imza ve mühür/ kaşe ile taahhüt edilmelidir. Bu belgeyi getirmeyen öğrenciler şirketimiz tarafından staja kabul edilmeyecektir.

OKUL:

FAKÜLTE:

BÖLÜM:

ÖĞRENCİ ADI:

ÖĞRENCİ NO:

TC NO:

STAJ SÜRESİ(İŞ GÜNÜ):

STAJ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ: ………………………. / …………………………… CUMARTESİ: DAHİL( ) DAHİL DEĞİL( )

(Şirketimizde Cumartesi günleri çalışılmaktadır. Cumartesi gününün okulunuz tarafından sigortaya dahil edilip edilmeyeceğini işaretleyiniz) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5/b maddesi gereğince zorunlu staja tabi tutulan öğrencilere “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” yapılması ve ilgili kanunun 87/e maddesi gereğince de sigorta primlerinin ödenmesi Üniversiteniz tarafından sağlanmalıdır. Üniversite Yetkilisi (Adı Soyadı ve Ünvanı) : Mühür veya Kaşe : İmza : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu: MADDE 5 b) (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. MADDE 87 e) 5 inci maddenin (b) bendinde belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim görenler ile meslek liselerinde (…)(1) staja tâbi tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yüksek öğrenim sırasında (…)(1) staja tâbi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu, (1) prim ödeme yükümlüsüdür.

Staj Başvurusu ve Diğer Başvurular için tıklayınız.

Yazı Kaynağı:  https://www.elemanpersonelalimi.com/icdas-staj-basvuru-sorgulama/

Yorum Yaz